​Deklaration

Vedrørende bebyggelse, benyttelse m.v. på ejendommen matr. nr. 7 fø m.fl.

Ll. Værløse by Værløse sogn EA/S BAUNEHØJPARK

På ejendommen matr. nr. 7 fø Ll. Værløse by Værløse sogn, hvorpå der opføres 115 klyngehuse samt 13-14 parcelhuse (jfr. Nærmere landinspektør Erik V. Harboes vedtægtede skitse) og på ejendommens matr. nr. 7 db-7 fv Ll Værløse by Værløse sogn, i alt 72 parceller, tinglyses i anledning af den allerede skete bebyggelse og i anledning af den kommende bebyggelse og udstykning af klyngehusområdet og af de 13-14 parceller langs jernbanen følgende bestemmelser som servitutstiftende forud for al pantegæld, der er og senere måtte blive tinglyst på ejendommene.

Klik her for at hente en printvenlig version af vores deklaration (PDF)