​Generelle oplysninger

Indbetaling af kontingent

Bestyrelsen udsender opkrævning af kontingent hvert år umiddelbart efter årets generalforsamling. Betalingsfrist er 1. juni i følge foreningens vedtægter. Hvis man ikke betaler inden for fristen, vil man modtage en rykker. Rykkergebyr er kr. 100 pr. rykker; op til 3. Hver rykker bliver sendt ud med en betalingsfrist på mindst 10 dage. Derefter går sagen til inkasso uden yderligere information.

Så betal kontingent til tiden. Det letter kassererens arbejde betydeligt. Husk at påfør hvilken adresse indbetalingen vedr. fx RA13 for Rastestedet 13; BA 113 for Bavnestedet 113 osv.