​Persondata

Databeskyttelsesforordningen

Den officielle titel på databeskyttelsesforordningen er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst)

Forordningen omtales i øvrigt ofte også som persondataforordningen eller blot GDPR, som er den engelske forkortelse

for forordningen (General Data Protection Regulation).

Persondata

Foreningens bestyrelse behandler personoplysninger af medlemmerne af foreningen.

En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger.

Bestyrelsen behandler almindelige personoplysninger som fx navn, adresse og emailadresse. Det gør vi til brug for foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning; indkaldelse til generalforsamling og udsendelse af generalforsamlingsreferat; som led i foreningens aktiviteter; og administration af din relation til foreningen.

Foreningens privatlivspolitik​ (3. udgave) (opdateret 5. februar 2021) kan læses her.