​Spørgsmål og svar

Q: Hvordan betaler jeg kontingent, når der nu ikke længere udsendes girokort?

A: Du kan anvende din netbank og så indbetale beløbet på grundejerforeningens konto i Danske Bank; reg.nr. 3169 og kontonr. 7039638. Kontingentet for 2018 er kr. 2400,00.

Q: Hvordan sikrer jeg, at man kan se hvem der har indbetalt kontingentet?

A: Det letteste er, at du skriver din adresse i bemærkningsfeltet til modtageren (eksempelvis Rastestedet 129 eller RA 129). Det gør det lettere for foreningens kasserer at holde styr på indbetalingerne.​

​Q: Hvad er bebyggelsesprocenten i vores område?

A: I følge Furesø Kommuneplan 2013 (side 64) er bebyggelsesprocenten 35 for vores område. Dog står der i bygningsreglementet at: Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende en bygnings etageareal, når bebyggelsesprocenten ikke overstiger:

1) 60 for etageboligbebyggelse i et område, der i kommuneplanen er udlagt hertil,

2) 40 for helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende tæt/lav bebyggelse,

3) 30 for fritliggende enfamiliehuse og tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel beliggende i et parcelhusområde,

4) 15 for sommerhuse i sommerhusområder og

5) 45 for anden bebyggelse.

Så ønsker du at bygge til, bør du tage fat i Furesø Kommune for at få afklaret hvilken bebyggelsesprocent, der gælder.​